اخبار جدید

 • در هلدینگ مات ساختار و برنامه های شرکت های تابعه در حال بازنگری است.
 • پروژه طراحی نرم افزار نظام ارزیابی عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در مرحله انعقاد قرارداد است.
 • مراحل اجرایی تدوین نظام نامه بهره وری وزارت اقتصاد در حال اجرا و پیگیری است.
 • برنامه استراتژيك شركت ايدكو
 • شركتهاي وابسته شركت ملي گاز ايران

 

دکتر هوشنگ نظامی وند چگینی

نزديك به دو دهه تجربه تدريس براي مديران و ارائه خدمات مشاوره مديريت به بانك ها ، شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي در زمينه هاي :
• برنامه ريزي استراتژيك
• برنامه ريزي عملــــياتي
• طراحــي ساختــار و تشكيــلات سازمــاني
• پيــــاده ـازي نظـــام مديــريت بهـره وري
• طراحي و پياده سازي نظــام مديريت عملكرد
• تدوين استراتژي ها و برنامــه هاي بازار يـابي

 • سمینار آموزشی برنامه ریزی و سازماندهی در هلدینگها
  ۱۷ دی ماه هلدینگ پایا صنعت سینا
 • سخنرانی در همایش استراتژی های خدمات بانکی برای ۴۰۰ نفر از مدیران ارشد و روستی شعب موسسه اعتباری ملل ۲۰ مهر ۹۷ هتل پارس مشهد
 • سمينار آموزشي كنترل استراتژيك براي مديران هلدينگ ايرانيان 1395/11/03
 • سمينار آموزشي فرهنگ سازماني براي مديران عامل شركتهاي تابعه هلدينگ ايرانيان وابسته به گروه ايران خودرو ١٣٩٥/١٠/٢٥
 • جلسه بررسي برنامه استراتژيك و عملياتي شركت حامي الكترنيك ٢٠ آبان ١٣٩٥
 • سمينار آموزشي رهبري براي مديران شركتهاي تابعه تعاوني خاص آبان ماه ١٣٩٥
 • سمينار اجراي استراتژيك براي مديران هلدينگ ايرانيان ١٩ آبان ١٣٩٥
 • جلسه برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي و همچنين تدوين بودجه سال١٣٩٦ شركت كارگزاري بيمه چتر آسايش وابسته به گروه صنعتي ايران خودرو- ١٨ دي ماه ١٣٩٥
 • جلسه پروژه تدوين استراتژي هاي برون سپاري شركت مخابرات ايران
 • جلسه پروژه تدوين استراتژي هاي برون سپاري شركت مخابرات ايران
 • سمينار برنامه ريزي آموزشي مديران فناوري اطلاعات شركت نفت و شركتهاي وابسته
 • پروژه بررسي تجربه هاي ماندگار مديريت در ايران - ديدار با مديرعامل شركت لاستيك بارز
 • سمينار آموزشي تفكر استراتژيك براي اعضاي هيئت مديره شركتهاي وابسته شركت ملي گاز ايران در شيراز آذرماه ٩٥
 • جلسه برنامه ريزي استراتژيك شركت حامي الكترونيك
 • برگزاري سمينار دو روزه برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي براي مديران تعاوني خاص و مديران شركتهاي تابعه
 • جلسه برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي شركت ايدكو
 • بازديد از كارخانه فراپخت در مشهد مقدس مربوط به پروژه مشاوره اجراي برنامه استراتژيك شركت ايدكو
 • سمينار آموزشي فنون مذاكره و مهارتهاي فروش خدمات بانكداري براي روساي شعب بانك تجارت
 • سمينار اجراي استراتژيك براي مديران گروه تعاوني خاص در دي ماه ١٣٩٥
 • سمينار رويكردهاي خلق استراتژي و معرفي رهبران موفق سازماني در جمع مديران ارشد شركت ملي گاز ايران - آبانماه ١٣٩٥
 • جلسه برنامه ريزي استراتژيك شركت سازه ساختمان ايرانيان
 • جلسه برنامه ريزي استراتژيك شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو
 • سمينار سه روزه آموزشي برنامه ريزي استراتژيك براميديران صنعت نفت در پژوهشگاه صنعت نفت
 • سمينار آموزشي بررسي تجربه دكتر ظهير امامي بنيانگذار گروه صنعتي فراسان در بازارهاي جهاني در شركت ملي گاز ايران - ١٣٩٥/١١/١٢
 • سمينار آموزشي بررسي تجربه دكتر ظهير امامي بنيانگذار گروه صنعتي فراسان در بازارهاي جهاني در شركت ملي گاز ايران - ١٣٩٥/١١/١٢
 • سمينار آموزشي بررسي تجربه دكتر ظهير امامي بنيانگذار گروه صنعتي فراسان در بازارهاي جهاني در شركت ملي گاز ايران - ١٣٩٥/١١/١٢
 • جلسه تجزيه و تحليل مالي برون سپاري در شركت مخابرات ايران ١٣٩٥/١١/١٣
 • ديدار با آقاي دكترسيد محمود حسيني استاد دانشگاه شهيد بهشتي و بحث راجب رويكردهاي خلق استراتژي در ايران ١٣٩٥/١١/١٣
 • ديدار با آقاي دكتر حاجي پور استاد برنامه ريزي استراتژيك و مترجم كتاب چيستي راهبرد ١٣٩٥/١١/١٣
 • بازديد از سايت شركت فروش خودرو ايرانيان در راستاي اجراي برنامه عملياتي شركت
 • جلسه ارزيابي مالي استراتژي هاي برون سپاري در شركت مخابرات ايران ١٣٩٥/١٢/٢٣
 • جلسه ارزيابي مالي استراتژي هاي برون سپاري شركت مخابرات ايران
  ١٣٩٥/١٢/٩
 • جلسه استراتژي هاي بازاریابی شركت ایده پرداز سمند ایرانیان
 • جلسه آموزش تدوین طرح کسب و کار 1396/1/20
 • سمينار مديريت عملكر و بهره وري براي مديران منابع انساني سازمانهاي دولتي - مركز آموزش مديريت دولتي ١٣٩٦/٢/٤
 • سمينار مديريت عملكرد و بهره وري در سازمان برنامه استان البرز بيستم ارديبهشت96
 • سمينار مديريت و تفكر استراتژيك براي مديران و كارشناسان ادارات دولتي استان البرز - سالن شهداي استانداري البرز بيستم ارديبهشت 96
 • سمینار مدیریت بهره وری و ارزیابی عملکرد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 21/3/1396
 • سمینار مدیریت بهره وری و ارزیابی عملکرد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 21/3/1396
 • سمینار مدیریت بهره وری و ارزیابی عملکرد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 21/3/1396
 • سمینار مدیریت بهره وری و ارزیابی عملکرد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 21/3/1396
 • سمینار تفکر استراتژیک و جایگاه آن در برنامه ریزی سازمان در جمع مدیران و کارشناسان ادارات استان کرمان سالن اجتماعات استانداری کرمان 21/3/1396
 • سمینار تفکر استراتژیک و جایگاه آن در برنامه ریزی سازمان در جمع مدیران و کارشناسان ادارات استان کرمان سالن اجتماعات استانداری کرمان 21/3/1396
 • سمینار تفکر استراتژیک و جایگاه آن در برنامه ریزی سازمان در جمع مدیران و کارشناسان ادارات استان کرمان سالن اجتماعات استانداری کرمان 21/3/1396
 • سمینار تفکر استراتژیک و جایگاه آن در برنامه ریزی سازمان در جمع مدیران و کارشناسان ادارات استان کرمان سالن اجتماعات استانداری کرمان 21/3/1396
 • سمينار آموزشي رويكرد جامع بهره وري در وزارت اقتصاد مورخ ١٣٩٦/١١/٤
 • سمينار آموزشي رويكرد جامع بهره وري در وزارت اقتصاد مورخ ١٣٩٦/١١/٤
 • جلسه بازنگري سند راهبردي شركت تعاوني خاص ايران خودرو ١٣٩٦/٤/٢٤
 • جلسه اي صميمي با مديران ارشد تعاوني خاص در باغ گياه شناسي تهران و ساعتي بحث راجب رهبري سازماني ١٣٩٦/٥/١٨
 • كارگاه مكانيزم ارزيابي و بهبود عملكرد مبتني بر استراتژي براي اولين بار در مركز آموزش مديريت دولتي امروز ١٣٩٦/٥/٢٩
 • كلاس درس طراحي ساختار سازماني دوشنبه ١٣٩٦/٥/٣٠ در موسسه
  HRSolutions Institute
 • سمينار آموزشي در جمع مديران ارشد و متخصصين شركت منطقه هفت گاز كشور - همدان امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه ٧و٨ شهريور ماه ١٣٩٦
 • سمينار آموزشي در جمع مديران ارشد و متخصصين شركت منطقه هفت گاز كشور - همدان امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه ٧و٨ شهريور ماه ١٣٩٦
 • جلسه بازنگری برنامه استراتژیک تعاونی خاص ۱۳۹۶/۷/۳
 • دوره سه روزه برای کارشناسان شرکت ملی گاز ایران از امروز دوشنبه هشتم آبان ۹۶ تا چهارشنبه دهم با همکاری خانم دکتر حسینی صفا استاد مدیریت
 • سمینار استراتژی های ارزش آفرینی برای مدیران ارشد گروه تعاونی خاص ۱۳۹۶/۹/۸ مجموعه تفریحی سمند ایران خودرو در نوشهر
 • جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی استراتژیک شرکت مات سوم دیماه نود و شش
 • جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی استراتژیک گروه سرمایه گذاری امید وابسته به بانک سپه امروز دوشنبه چهارم دیماه نود و شش
 • جلسه صمیمی کارگروه تخصصی برنامه ریزی استراتژیک هلدینگ مات امروز دهم دیماه نودوشش
 • جلسه کمیته تدوین سند راهبردی شرکت گروه سرمایه گذاری امید در خدمت دوستان عزیز جناب آقای دکتر رزمجوی و دکتر شیری امشب شانزده دیماه نود و شش
 • کلاس ساختار سازمانی در جمعی از مدیران و کارشناسان برجسته سازمانها امروز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
 • جلسه کاگروه تخصصی برنامه ریزی استراتژیک گروه شرکتهای مات یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
 • جلسه ارائه نتایج مرحله نخست برنامه ریزی استراتژیک گروه بازاریابی و ارتباطات مات در شورای راهبردی با حضور آقای سهام الدین بهرامی مدیرعامل محترم و سرکار خانم کشاورز عضو محترم هیئت مدیره امروز سه شنبه دهم بهمن ماه ۱۳۹۶
 • یک جلسه آموزشی دیگر در جمع نیروهای جوان و با انگیزه بانک تجارت امروز دوشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۷
 • سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک برای مدیران و متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران در اردیبهشت ماه 1397
 • سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک استانداری لرستان ۱۴ مرداد ۹۷
 • جلسه آسیب شناسی بیمه کشاورزی در یکی از شرکتهای خدمات بیمه ای استان لرستان مرداد ۹۷
 • کلاس درس برنامه ریزی و ساختار در بانکها برای نیروهای جدید بانک تجارت تیر۹۷
 • جلسه آسیب شناسی نظام ارزیابی در صندوق بیمه کشاورزی با آقای بلوریان معاون بیمه ای بانک کشاورزی استان تهران تیر ۹۷
 • کلاس درس استراتژی بازاریابی بانک رفاه تیر۹۷
 • جلسه آسیب شناسی نظام ارزیابی در صندوق بیمه کشاورزی با آقای بلوریان معاون بیمه ای بانک کشاورزی استان تهران تیر ۹۷
 • سمینار آموزشی مدیریت استراتژیک در سازمان انرژی اتمی خرداد ۹۷
 • آموزش مدیریت استراتژیک برای مدیران دبیرخانه هیئت مدیره بانک تجارت اسفند ۹۶
 • آموزش مدیریت استراتژیک برای نیروهای جوان بانک تجارت بهمن۹۶
 • جلسه اتمام پروژه برنامه ریزی استراتژیک و ابلاغ برنامه های عملیاتی در هلدینگ مات دی ماه ۹۶
 • جلسه تدوین استراتژی سرپرستی گروه سرمایه گذاری امید خرداد ۹۷
 • کارگاه مکانیزم ارزیابی و بهبود عملکرد سازمان آموزش مدیریت دولتی ۹۵
 • سمینار آموزش مدیریت بهره وری شرکت نفت - همدان سال ۹۵
 • جلسه آموزش فنون مذاکره شرکت ایده پرداز وابسته به گروه ایران خودرو سال۹۷
 • کلاس در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ملی گاز ایران سال۹۶
 • سمینار آموزش مدیریت استراتژیک استانداری کردستان سال۹۶
 • سمینار آنوزشی استراتژی های رقابت در ایران برای مدیران ارشد تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو نمک آب رود سال۹۶
 • کلاس درس ساختار سازمانی در موسسه راهکارهای مدیریت منابع انسانی سال۹۶
 • جلسه تدوین استراتژی گروه مات سال۹۶
 • درس مدیریت استراتژیک بانک تجارت سال۹۶
 • آموزش استراتژی فرنچایزینگ برای صاحبان و مدیران کسب و کار نظیر شیرین عسل و پرپروک در گاراژ فرمانیه تنها موسسه معتبر توسعه فرنچایزینگ در کشور به همراه دکتر علی رودگر عزیز بنیانگذار موسسه و مدرس و مشاور شرکت ها در حوزه فرنچایزینگ و ایجاد کسب و کارهای زنجیره ای پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷
 • سمینار ساختار سازمانی شرکت پترو پارس ۲ مهر ۱۳۹۷

–خدمات —
موضوعات سمینار :
 • تحلیل وضعیت کنونی صنعت بانکداری کشور
 • تحلیل جهت گیری های امروز بانکهای بزرگ دنیا
 • روش های تدوین چشم انداز،ماموریت ،ارزش ها و اهداف استراتژیک در بانک ها
 • روش های تحلیل محیط رقابتی و عمومی و همچنین بررسی محیط سازمانی
 • استراتژی در بانک ،سطوح ،انواع استراتژی و روش های خلق استراتژی
 • روش های برنامه ریزی عملیاتی در بانک ها
 • روش کنترل استراتژیک و عملیات در بانک ها
 • تفکر استراتژیک در بانک ها

 

 

برنامه ریزی در بانک ها

برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تغییرات محیط و همچنین تغییر در ارکان سازمان همواره مدیران بانکها را مجبور می­سازد تا استراتژی­ها و جهت­گیری های خود را تغییر دهند. یکی از مناسب­ترین روش های تقویت مشارکت در تصمیم­گیری و همچنین دستیابی به ایده­های خلاقانه تشکیل کمیته­های برنامه­ریزی در بانک و اجرای فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک و عملیاتی است. در پست بانک با ورود آقای دکتر شیری به عنوان مدیرعامل در کمترین زمان ممکن اهداف بخش­های عملیاتی بانک تعیین و به مدیران ابلاغ شده است. این اقدام در کوتاه مدت یکی از موثرترین روش­های همگرایی در بانک است که موجبات هم افزایی و تلاش هدفمند نیروها را فراهم می­آورد.  اما نیاز است تا باردیگر و در قالب فرآیندبرنامه­ریزی استراتژیک برای زمانی بلندمدت­تر برنامه­های راهبردی و عملیاتی بانک تعیین و مبنای فعالیت و ارزیابی بخش­ها در سالهای بعد قرار گیرد.

در سال 1390 به عنوان مشاور برنامه­ریزی با بانک تجارت همکاری داشتم که یکی از موفق ترین پروژه های برنامه­ریزی استراتژیک و عملیاتی اینجانب بشمار می­آید. در آن تجربه توانستیم به کمک بخش برنامه­ریزی که امروز یکی از موفق ترین بخش­های برنامه­ریزی در بانک­هاست و با مشارکت تمامی مدیران برنامه راهبردی و عملیاتی بانک را تدوین و مصوب کنیم. چشم­انداز بانک تعیین ،اهداف بلندمدت مشخص و با تحلیل محیط و سازمان استراتژی های بانک مشخص شد. این استراتژی ها شامل استراتژی های سطح کلان بانک ،استراتژی های سطح حوزه­های اصلی مانند استراتژی­های بخش سپرده­ای ،استراتژی­های بخش تسهیلات ،استراتژی­های بخش ارزی، استراتژی­های بخش خدمات کارمزدی و اعتبارات اسنادی و استراتژی های بخش خدمات بانکداری الکترونیک بود. در سطح سوم استراتژی­های وظیفه­ای بانک تعیین شد که شامل استراتژی­های منابع انسانی ، منابع مالی ، ارتباطات ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،بازرسی و حسابری داخلی ،حقوقی ، وصول مطالبات،امور شعب  و … بود. سپس این استراتژی­ها به اهداف کمی مشخص 5 ساله و برنامه های عملیاتی تبدیل شد و به بخش های ستادی ابلاغ شد.

در سال 1391 با  بانک مسکن برای تدوین برنامه راهبردی وعملیاتی آن همکاری داشتم. در این پروژه یکی از جامع ترین طرح های برنامه­ریزی اجرا و نتایج بسیار مفیدی برای بانک حاصل شد. در این طرح نیز مانند بانک تجارت برنامه­های راهبردی و عملیاتی بانک در سطح وسیعی شناسایی و مبنای عملیات ستاد و صف قرار گرفت. این پروژه که با نظارت آقای دکتر کردنائیج استاد دانشگاه تربیت مدرس و آقای دکتر حسینی استاد دانشگاه شهید بهشتی اجرا شد موجب شد تا در بانک مسکن رویکرد برنامه­ریزی استراتژیک و عملیاتی نهادینه شود و در سالهای بعد بخش برنامه­ریزی خود متولی بازنگری و بروز سازی برنامه های بانک گردد.

–تماس با من–

مشاهده آمار


کاربر آنلاین :0

آمار بازدید:63032

آمار کلی:769233

 

تماس با ما

 

 

 

 

راه های ارتباطی با من


85 49 145 -0912

info@nezamivand.com

Back to Top