meet the team - - Circle - Individual

“رقابت پذيري در صنعت خودرو“

(1)

 

ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
1

 “رقابت پذيري در صنعت خودرو“

كارشناس طرح ایران خودرو سازمان مديريت صنعتي 1379
در این طرح و با راهنمایی های ارزنده دکتر ایمانی راد شاخصی برای سنجش رقابت پذیری محصولات ایران خود­رو طراحی و ارزیابی­ آن به صورت کمی صورت گرفت.نتایج طرح در قالب گزارشات مدون در سازمان مدیریت صنعتی موجود است .

 

 

 

 

Back to Top