meet the team - - Circle - Individual

تدوین استراتژی های هلدینگ ictبنیاد مستضعفان

(25)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
25 تدوین استراتژی های هلدینگ  ictبنیاد مستضعفان مجری طرح هلدینگ ICT بنیاد مستضعفان خودم 1389
هلدینگ ICT بنیاد درواقع سهامدار اصلی ایرانسل است و ضمن هدایت آن مجموعه دارای شرکت های تابعه دیگری نیز می باشد. برای این مجموعه برنامه راهبردی مناسبی تدوین و در ستاد بنیاد ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت. گزارش این طرح موجود می باشد.

 

Back to Top