meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

(54)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
54 برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید مجری شرکت امید خودم ۱۳۹۶
شرکت گروه  مدیریت سرمایه گذاری امید وابسته به بانک سپه می باشد و شرکت از نوع سهامی عام است که بخشی از سهام آن در بازار بورس و اوراق بها دار عرضه شده است. این شرکت دارای بیش از 20 شرکت تابعه است که از آن میان می توان به صنعتی معدنی گل گهر و صنعتی معدنی چادر ملو و همچنین تعدادی از شرکت های بزرگ سیمانی اشاره کرد. در این پروژه استراتژی های هدایتی هلدینگ تدوین و سند راهبردی سازمان آماده و به تصویب هیئت مدیره شرکت رسید. یکی از موفق ترین پروژه های برنامه ریزی در این مجموعه رخ داد که مبنای تدوین برنامه عملیاتی ستاد هلدینگ قرار گرفت. گزارش نهایی و سند راهبردی حاصل از پروژه در دسترس می باشد.

Back to Top