meet the team - - Circle - Individual

“اصلاح ساختار سازمانی مجتمع لاستیک کرمان“

(5)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
5 “اصلاح ساختار سازمانی مجتمع لاستیک کرمان“ مدیر پروژه شرکت لاستیک بارز سازمان مديريت صنعتي و شرکت مشاوره­ای فرگوسن هند 1383
با همکاری کارشناسان شرکت مشاوره مدیریت فرگوسن ساختار سازمانی لاستیک بارز مورد بازبینی و اصلاح واقع شد. دکتر حمیدرضا بیرانوند مدیر پروژه بودند و من به عنوان مشاور با ایشان همکاری داشتم.گزارشات این طرح در سازمان مدیریت صنعتی موجود است.

Back to Top