meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی بازاریابی شرکت IDC

(34)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
34 برنامه ریزی بازاریابی شرکت IDC مجری طرح شرکت IDC خودم 1390
شرکت توسعه ارتباطات فراگستر ایرانیان ( IDC ) یکی از پیمانکاران شرکت هوآوی بود که پروژه های نصب BTS یا دکلهای مخابراتی ایرانسل را به صورت دست دوم انجام می داد. البته در بین شرکت های همکار با هوآوی در رتبه های پایین قراردادشت. هدف این مطالعه ارتقای رتبه این شرکت بود و با تدوین برنامه ای مدون و منظم در بازاریابی، شرکت موفق شد جزو دو شرکت رتبه نخست قرار گیرد. پس از جدی شدن تحریم ها و کاهش فعالیت های هوآوی IDC از موقعیت خوبی نزد پیمانکار اول یعنی ایرانسل برخوردار شد.در این طرح اقدامات اجرایی شناسایی و در طول مطالعه اجرا شد.گزارش طرح موجود نیست.

 

 

Back to Top