meet the team - - Circle - Individual

برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی داریان تجارت

(48)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
48 “برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی داریان تجارت“ مدیر پروژه داریان تجارت خودم 1394
شرکت داریان تجارت یک شرکتهای معتبر در واردات و تامین داروی کشور است. این مجموعه توسط یکی از کارآفرینان برجسته کشور بنام دکتر کشتکار ایجاد شده است و پس از سالها تجربه در عرصه داروی کشور کماکان به همراه فرزند خود مهندس کشتکار نه تنها این مجموعه بلکه چند مجموعه دیگر را رهبری می کنند. در این پروژه برنامه استراتژیک و عملیاتی مجموعه تدوین و ارائه شد. گزارشات طرح موجود است.

 

Back to Top