meet the team - - Circle - Individual

ارزیای پیامد های اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی تملیک اسکله شیلات بندر انزلی توسط گروه صنایع دریایی

(11)
ردیف عنوان پروژه نقش من کارفرما طرف قرارداد سال
11 “ارزیای پیامد های اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی تملیک اسکله شیلات بندر انزلی توسط گروه صنایع دریایی“ مدیر پروژه سازمان صنایع دفاع شرکت پژوهش نواندیش 1383
این پروژه یکی از جذاب ترین طرح های تحقیقاتی است که در این سالها انجام داده ام. مجموعه شهید تمجیدی وابسته به سازمان صنایع دفاع است و سازنده کشتی،قایق و لنج های صیادی است. این مجموعه قصد داشت تا اسکله شیلات بندر انزلی را خریداری نماید. این اسکله در کنار این مجموعه واقع است و با خریداری آن می توانستند به راحتی لنج های ساخته شده را به دریا انداخته و مورد آزمون قرار دهند. در آن سالها بدلیل ورود یک ماهی بنام شانه دار به دریای خزر ، جمعیت ماهیان کیلکا به شدت دچار انقراض شده بودند و لذا صیادان شمالی که در روزهای طلایی بیش از 15 تن در هر بار به دریا رفتن صید می کردند دچار مشکل شده و صید آنها گاه به 50 کیلوگرم هم نمی رسید . این کاهش صید موجب کاهش درآمد و لذا عقب افتادن اقساط خرید قایق های صیادی شده و در بسیاری از مواقع بحرانهای اجتماعی ایجاد کرده بود. برای این تحقیق به بندر انزلی رفته و در آپارتمانی تیم تحقیقاتی را مستقر کردم. از جهات مختلف شروع به تحقیق میدانی از جمله تکمیل پرسشنامه ،مصاحبه با مسئولین محلی ،مصاحبه با رهبران جامعه صیادی و همچنین جلسه با مدیران مجموعه کردم. در نهایت گزارشی محرمانه تدوین و ارائه شد  تا مدیران مجموعه تصمیمی سنجیده اتخاذ نمایند.گزارش این تحقیق موجود و محرمانه می باشد.

Back to Top